Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 565 /10.04.2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019 – 14 aprilie 2020 şi a anexelor la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2020

în temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 565 /10.04.2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019 – 14 aprilie 2020 şi a anexelor la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2020, pe care îl supune dezbaterii publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor şi Pădurilor – Direcţia Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site (07.08.2019).

Persoana de contact: Piţu Virgil, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro; virgil.pitu@map.gov.ro.

Anunt
Ordin
Referat de aprobare