Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a procedurii de preluare în teren a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha, inclusiv

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a procedurii de preluare în teren a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha, inclusiv.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (05.12.2018), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro tel/fax: 0213169765.

 

Ordin
Referat OM