Ministerul apelor și pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic, pe care îl supune dezbaterii publice

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic, pe care îl supune dezbaterii publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro.

 

Anunț 136152

Ordinul nr. modificare normative

Referat de aprobare nr. 136147 din 21.05.2019