Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind  scoaterea unor bunuri  imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regiei  Naţionale  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii bunurilor în urma unor calamități naturale

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice următorul proiect:

 

– proiectul de Hotărâre privind  scoaterea unor bunuri  imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regiei  Naţionale  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii bunurilor în urma unor calamități naturale.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (29.11.2018),  persoana de contact doamna Gregorian Daniela, e-mail: daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro, fax : 021/316.84.28.

 

HG_NT
Nota de fundamentare_NT
Anexa_NT