Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (07.02.2019),  persoana de contact doamna Claudia Bălan, e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro, fax : 021/316.84.28.

 

HG modificare HG 229
NOTA FUNDAMANTARE