Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (12-08-2019) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Daniela Catană, consilier superior – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail: daniela.catana@map.gov.ro, tel: 021.408.95.55.

 

HG
NF
Anexa