Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat  pe anul 2019 al Administrației Naționale “ APELE ROMÂNE”

în temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Administrației Naționale “ APELE ROMÂNE”.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (04.09.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Romane, persoana de contact: doamna Liliana Michineci, e-mail: liliana.michineci@rowater.ro, tel 0720.532.082.

 

02_Hotarare a Guvernului 2019 rectificat (2)
Nota fundamentare BvC ANAR in data de august rectificare SP si BS vf MAP vff
Anexa buget 2019 ANAR