Ministerul Apelor si Padurilor supune consultarii publice proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit”

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalâ în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 81,0248 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit” 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Apelor și Pădurilor, persoana de contact domnul Calotă Mircea, e-mail: mircea.calota@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

HG-text -DJ

Nota de fundamentare – DJ