Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha de către S.C. Deva Gold S.A., în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha de către S.C. Deva Gold S.A., în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (29.10.2018), la Ministerul Apelor şi Pădurilor, persoana de contact domnul Calotă Mircea, e-mail: mircea.calota@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

Nota nr. 95182/DGP/21.11.2018 referitoare la proiectul de HG pentru apobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a unui teren în suprafată de 56.1579 ha în vederea realizării obiectivului: “Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej”

 

HG – Deva Gold 56,1579 ha – oct 2018
NOTĂ DE FUNDAMENTARE – Deva Gold