Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut- Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea consultării publice a Proiectului de Hotărâre a Guvernului inițiat de Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normative ( 22.05.2018 ), la Ministerul Apelor și Pădurilor- persoană de contact: doamna Niculina Dima și doamna Vali-Mirela Mihalașcu.
– email nicoleta.dima@map.gov.ro – Ministerul Apelor și Pădurilor
– email vali.mihalascu@map.gov.ro- Ministerul Apelor și Pădurilor

 

Hotarare
Nota de fundamentare
Anexa Reev ABA PRUT 2018