Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectele de HG privind scoaterea unor bunuri  din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice urmatoarele proiecte:

– proiectul de Hotărâre privind scoaterea unor bunuri  din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva;

– proiectul de Hotărâre privind scoaterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului , ca urmare a retrocedarii, în condiţiile legii;

– proiectul de Hotărâre privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a  aplicării legilor funciare;

– proiectul de Hotărâre privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a  aplicării legilor funciare.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectelor de act normativ (05.06.2018),  persoana de contact doamna doamna Gregorian Daniela, e-mail: daniela.gregorian@rnp.rosilva.ro, fax : 021/316.84.28.

HG_CT
Hotarare MS
Hotarare SM
Hotarare_PADURE IS

Nota de funadamentare – SM
NOTĂ DE FUNDAMENTARE – PADURE IS
Nota de fundamentare MS
NOTĂ DE FUNDAMENTARE_CT

Anexa MS
Anexa SM
ANEXA_DS CT IS
ANEXA_DS PADURE IS