Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice “CAIETUL DE SARCINI pentru achiziția de servicii în vederea elaborării „Studiului privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România în vederea înscrierii în «Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine»””

Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice “CAIETUL DE SARCINI pentru achiziția de servicii în vederea elaborării „Studiului privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România în vederea înscrierii în «Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine»””

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (18.02.2019),  persoana de contact domnul Sbîrnea – Radu, e-mail: radu.sbirnea@map.gov.ro, tel. 0743013046   .

 

2.1 Caiet de sarcini_Studiu paduri virgine _14.02.19

2.2 Anexe caiet de sarcini_14.02.19