Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu și a insemnelor distinctive ale personalului silvic

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu și a insemnelor distinctive ale personalului silvic.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu,    e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro,  tel/fax: 0213169765.

 

Ordin
Referat