Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu, e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, tel/fax: 0213169765.

 

Ordin
Referat