Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2018 – 14 mai 2019

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al
ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună
de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai
2018-14 mai 2019, pe care îl supune dezbaterii publice.
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor şi Pădurilor – Direcţia Generală Păduri,
Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, în termen de 10 zile de la postarea acestuia
pe site(05.04.2018).
Persoana de contact: Piţu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro.

 

Anunt nr. 147295 din 05.04.2018
Ordin aprobare cote de recolta pentru perioada 2018-2019
Anexă-Centralizatoarele Cotelor de recolta 2018- publicată în data de 27.04.2018