Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și padurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale care trebuie îndeplinite de persoanele angajate de gestionarii fondurilor cinegetice pentru asigurarea pazei faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și padurilor pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale care trebuie îndeplinite de persoanele angajate de gestionarii fondurilor cinegetice pentru asigurarea pazei faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (30.03.2018), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia managementul resurselor cinegetice.

Persoane de contact: domnii Dicu Daniel și Pițu Virgil, e-mail: daniel.dicu@map.gov.ro, virgil.pitu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

Ordin
Referat de aprobare nr. 147145 din 23.03.2018