Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalâ în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectului de act normativ (16.05.2019) pe site, la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: doamna consilier Mihail Otilia, adresă de email: otilia.mihail@map.gov.ro.

 

HG_aprobare_PoM (003)
Nota de fundamentare_HG_PoM (003)
Anexa_masuri_existente
Anexa_masuri_noi
Anexa_exceptii