Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (14-05-2018) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021.316.02.15 int.189, persoană de contact: Lacramioara Vlad- Consilier superior.

 

HG-BABADAG EXPROPRIERE
Notă de fundamentare Babadag expropriere
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3