Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP), supune consultării publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune consultării publice. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării (20.07.2019) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcția Economico Financiară, persoana de contact : Otilia Bosilca, consilier superior, e-mail: otilia.bosilca@map.gov.ro.

 

Anexa la HG inscriere bunuri imobile in inventarul centralizat ANAR

HG inscriere in inventarul centralizat ANAR

Nota explicativa la HG inscriere in inventarul centralizat ANAR