Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP), supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România între Onești – Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – etapa 1.

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale Consolidarea sistemului de transport din România între Onești – Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea – etapa 1.

 Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Apelor și Pădurilor, persoana de contact fiind domnul George Constantinescu, e-mail: george.constantinescu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

HG – Transgaz – ocuparea temp a terenului forestier in supraf de 0,5773 ha Reparatia conductei DN 800 mm Onesti-Cosmesti

Nota de fundamentare -ocuparea temp teren in supraf de 0,5773 ha