Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare complexă râu Barzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia- Denta județul Caraș – Severin și Județ Timiș” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare complexă râu Barzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia- Denta județul Caraș – Severin și Județ Timiș”.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (16.01.2019) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021.316.02.19 int.189, persoană de contact: Camelia Voicu – Consilier superior.

 

Hotarare a Guvernului
Nota fundamentare
Anexa