Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor de selectare și lista sectoarelor de cursuri de apă unde se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor de selectare și lista sectoarelor de cursuri de apă unde se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (07-05-2018) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Gheorghe Constantin, Director – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, tel: 021.316.61.56.

 

HG
Nota de Fundamentare
Anexa 1_HG sectoare de excludere_ CRITERII referinta
Anexa_2_sectoare_exludere
Anexa nr 3_sectoare tampon