Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune consultării publice proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea  Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea MAP, prevăzute în  anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea consultării publice a Proiectului de Hotărâre a Guvernului inițiat de Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act  normativ (28.06.2018), la Ministerul Apelor și Pădurilor- persoană de contact: doamna  Niculina Dima și doamna Vali-Mirela Mihalașcu.

– email nicoleta.dima@map.gov.ro    – Ministerul Apelor și Pădurilor

– email vali.mihalascu@map.gov.ro – Ministerul Apelor și Pădurilor

 

HG
Nota de fundamentare
Anexa