Ministerul Apelor și Pădurilor, cu sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate la concurs, în data de 02.09.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul ministerului, următorul post temporar vacant:  Consilier, grad profesional asistent – Serviciul relații cu publicul și mass-media;

 

Ministerul Apelor și Pădurilor, cu sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, București, scoate la concurs, în data de  02.09.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul ministerului, următorul post temporar vacant:

 

Consilier, grad profesional asistent  – Serviciul relații cu publicul și mass-media;

 

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante:

 • Pregătire de specialitate – studii univeristare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu – dovedite prin deținerea de certificat/diploma/atestat;
 • Vechime în specialitate – minimum 1 an;
 • Inițiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Înscrierile se fac în perioada 19.08.2019 – 26.08.2019, la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Hotărârea Guvernului nr.20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • Constituția Romaniei;
 • Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Ordonanța de urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

 

 

 

Nota – bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior publicării lor.