Ministerul Apelor și Pădurilor a organizat joi, 7 iunie, la București, Hotel Ambasador, Întâlnirea Steering Committee din cadrul Proiectului „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management al bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor”/„Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk prevention to enhance the status of waters of the Tisza River Basin” – JOINTISZA.

În cadrul acestui eveniment a fost analizată evoluția proiectului, modificările ce sunt necesar a fi introduse în materie de raportare, managementul financiar – instrumentele necesare pentru monitorizarea aspectelor financiare, actualizarea calendarului de evenimente, lansarea newsletter-ului și a broșurilor printate în fiecare limbă a partenerilor, precum și implicarea în evenimente precum Ziua Internațională a Dunării.

De asemenea, au fost prezentate aspecte privind managementul calității – verificările necesare înainte de finalizarea drafturilor rapoartelor, dar și aspecte privind colectarea datelor, cu mențiunea că deja, toate materialele sunt, în majoritate, aproape de finalizare.

Cea de-a 4-a Întâlnire a Steering Committee precum și următoarea Întâlnire a Grupurilor de Lucru se vor desfășura în perioada 6-8 noiembrie 2018, la Belgrad.