Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind prelungirea cu 60 zile a termenelor stabilite la art. 3 și art. 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/ 2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, pe care îl supune consultării publice

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind prelungirea cu 60 zile a termenelor stabilite la art. 3 și art. 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/ 2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.


Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site(19.11.2018).


Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro.

 

Anunt nr. 147628
Ordin pentru prelungirea termenelor
Referat nr. 147620 din 13.11.2018