Consultare: MAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea metodologiei privind depășirea posibilității și pentru stabilirea posibilității în amenajamentul viitor, în cazul în care posibilitatea stabilită în amenajamentul în vigoare a fost depășită prin recoltarea produselor accidentale

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea metodologiei privind depășirea posibilității și pentru stabilirea posibilității în amenajamentul viitor, în cazul în care posibilitatea stabilită în amenajamentul în vigoare a fost depășită prin recoltarea produselor accidentale I.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Iulia Natalia Ivășchescu,    e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro,  tel/fax: 0213169765

 

Ordin

Referat de aprobare