MAP supune consultării publice proiectul de HG privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare  privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare  privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (27-04-2018) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact: Anna Roman, consilier superior – Direcția Managementul Resurselor de Apă, e-mail: anna.roman@map.gov.ro, tel: 021.408.9555.

 

HG_Ses XXIX ro-hu, Baile Felix
Nota de fundamentare
Protocol sesiunea a XXIX-a final 2018