MAP supune consultării publice Proiectul de HG, inițiat de Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea consultării publice a Proiectului de Hotărâre a Guvernului inițiat de Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act  normative ( 02.05.2018 ), la Ministerul Apelor și Pădurilor- persoană de contact: doamna  Niculina Dima și doamna Vali-Mirela Mihalașcu.

– email nicoleta.dima@map.gov.ro   – Ministerul Apelor și Pădurilor

– email vali.mihalascu@map.gov.ro – Ministerul Apelor și Pădurilor

 

HOTARARE
NOTA DE FUNDAMENTARE
Anexa