În perioada 10-11 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Szeged, în Ungaria, o întâlnire de lucru a tuturor partenerilor din proiectul Danube Floodplain.

 

Aceasta a fost prima reunire a experților din cadrul pachetului de lucru WP3, care urmărește evaluarea luncilor inundabile din cadrul proiectului „Danube Floodplain”, pentru  discutarea aspectelor legate de cartarea GIS și evaluarea luncilor inundabile din lungul fluviului Dunărea.

 

La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților din cele 10 țări implicate în proiect. România a fost reprezentată de Administrația Națională Apele Române (liderul proiectului), Ministerul Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și WWF România (ca partener al proiectului cu expertiză în ceea ce privește serviciile ecosistemice din zona pilot Bistreț).

 

Reuniunea a fost organizată de Universitatea din Szeged (USZ), care este coordonatorul activității 3.1.: Cartarea bazată pe GIS și evaluarea zonelor inundabile de-a lungul fluviului Dunărea.

 

Specialiștii reuniți la Szeged au analizat și au purtat discuții referitoare la metodologia de delimitare a zonelor inundabile de-a lungul Dunării, criteriile care trebuie utilizate de toate părțile implicate, care pot fi generale sau locale, în funcție de caracteristicile din fiecare țară participantă la acest proiect. De asemenea, s-a discutat despre identificarea și definirea  unor seturi de parametri (set minim, set mediu și un set extins) – hidrologici, hidraulici, ecologici, socio-economici și identificarea surselor de date. Totodată, s-a analizat  modalitatea de evaluare a luncilor inundabile pe afluenții Dunării care au fost selectați: Krka (Slovenia), Morava (Republica Cehă), Tisa ( Ungaria, Serbia), Sava (Croația, Serbia), Desnățui (România) și Yantra (Bulgaria) și conceptul privind selectarea parametrilor suplimentari pentru evaluarea luncii inundabile pe acești afluenți.