Legislatie_silvicultura
Regulamentul UE privind lemnul – 2013wood-boyRegulamente
R 1024_2008 aplicare FLEGT_ rom

Regulament 2173_2005 licenţe FLEGT

Regulament 995 din 2010 comercializare lemn EUTR

Ghidul de bune practici pentru operatorii nationali in vederea implementarii corespunzatoare a prevederilor Regulamentului UE nr 995/2010

Regulament delegat nr. 363_2012_norme de procedură organizații de monitorizare

R 607_2012 de punere in aplicare a EUTRHotarari de Guvern si Ordonante de Urgenta
HG 333 din 2005 organizare ITRSV

HG 470 din 2014 circulaţia mat lemnoase

HG 668 din 2011autoritate competentă EUTR

HG 876 desemnare autoritate FLEGT

HG 1076 din 2009 Regulament de pază

OUG_59_din_2000_Statut_personal_silvic

OUG_85_din_2006_evaluare_pagubeLegi
Legea nr. 46 din 2008 Codul Silvic

Lg 56 din 2010 accesibilizare

Lg 107 comercializare MFR

Lg 171 din 2010 contraventii silvice

Lg 192 din 2010 trecere drumuri uat

Lg 289 perdele for de protectie.rep

Lg_100_din_2010_împădurirea_terenurilor_degradateOrdine de ministru
OM 223 din 2008 atestare expl

OM 460 din 2010 atestare amenajamente

OM 551din 2006 Regulament incendii

OM 576 din 2009 atestare proiectare drumuri for

OM 583 din 2008 Metodologie SUMAL

OM 584 din 2008 acord ITRSV SUMAL

OM_596_din_2014_testare_SUMAL

OM 636 din 2002 Indrumări perdele for

OM 676 din 2004 autorizare prod MFR

OM 718 din 2010 atestare imb funciare

OM 766 din 2007 constatare calamităţi

OM 904 din 2010 constituire ocoale silvice

OM 924 din 2011 metodologie de scoateri terenuri forestiere

OM 1039 din 2010 experti CTAP, sefi proiect

OM 1306 din 2005 aprobare, casare APV privat

OM 1346 din 2011 dispozitive de marcat

OM 1540 din 2011 instrucţiuni exploatare

OM 1721 din 2013 norme licente FLEGT

OM 1770 din 2010 privind criterii transimtere drumuri forestiere la uat

OM 1898 din 2010 reg vânzare RNP

OM 3397 din 2012 paduri virgine

OM_3814_din_2012_modif_amenajamente