Ministerul Apelor și Pădurilor a organizat în perioada 5-6 iunie, la București, Hotel Ambasador, Întâlnirea privind stadiul activităților prevăzute în pachetele de lucru din cadrul Proiectului „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management al bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor”/„Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk prevention to enhance the status of waters of the Tisza River Basin” – JOINTISZA.

În cadrul întâlnirii au fost analizate activitățile desfășurate de cele șase grupuri de lucru, fiind dezbătute aspecte diferite precum dezvoltarea planului de management și acțiunile de comunicare, aspecte financiare, finalizarea materialelor din cadrul proiectului specifice fiecărui grup de lucru, procesul de management pentru asigurarea calității.

Tot în cadrul acestei întâlniri a fost prezentat și noul responsabil de comunicare al proiectului, dl Arjun Avasthy, care a vorbit despre prioritățile din acest domeniu, calendarul de acțiuni și materialele ce vor fi produse în cadrul acestui pachet de lucru.

Printre subiectele abordate de cei prezenți s-au numărat aspectele privind colectarea datelor, termenele de livrare ale materialelor, inclusiv a rapoartelor de țară, a hărților, a materialelor cu rezultatele privind măsurile de evaluare și monitorizare, aspecte necesare îmbunătățirii coordonării între grupurile de lucru, colectarea datelor privind inundațiile și raportul preliminar privind procesul de consultare.

Întâlnirea Grupurilor de Lucru din cadrul Proiectului JOINTISZA, organizată de la București, s-a focusat pe aspecte privind materialele ce trebuie finalizate, modalități de îmbunătățire a activităților precum și organizarea evenimentelor viitoare, cu accent pe progresul financiar, clarificări privind realocarea bugetară, dar și particularități privind rambursarea fondurilor.

Secretariatul Comun a oferit recomandări privind managementul proiectului dar și în ceea ce privește comunicarea, în special necesitatea respectării termenelor de finalizare ale rapoartelor, precum și instrumente de monitorizare mai transparente.