Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana PETCU, s-a întâlnit joi cu ambasadorul Regatului Danemarcei în România, ES Karsten Vagn Nielsen. Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor.

Cu această ocazie, doamna ministru a subliniat deschiderea pentru inițierea de schimburi de experiență pentru gestionarea și protecția apelor subterane, controlul și combaterea poluării marine, promovarea unui management durabil al pădurilor din ariile protejate și în siturile Natura 2000, prin elaborarea de ghiduri adecvate și în ceea ce privește tehnologiile de producere a materialelor forestiere de reproducere.

Discuțiile s-au axat și pe subiecte precum: promovarea gestionării durabile a produselor forestiere nelemnoase, identificarea și protejarea pădurilor naturale, în special a celor virgine; identificarea, dezvoltarea și aplicarea sistemelor adecvate de plată a compensațiilor pentru bunurile și serviciile ecologice oferite de păduri; baze de date și aplicarea Sistemului Informațional Geografic (GIS) în managementul pădurilor; plantații forestiere pentru utilizarea de biomasă; utilizarea biomasei lemnoase pentru încălzirea locuințelor- sisteme de încălzire centralizată; cultura și valorificarea pomilor de Crăciun, precum și aspecte legate de combaterea tăierilor ilegale.