Secretarul de stat pentru Ape din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, doamna Olimpia Negru, conduce delegația României care participă la întâlnirea miniştrilor responsabili cu gospodărirea apelor din Grupul ţărilor Vişegrad+2, eveniment ce are loc astăzi, 22 martie, la Varșovia. La întâlnire participă delegaţii din Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, România şi Bulgaria.

Obiectivul principal al întâlnirii este legat de conturarea unei poziţii comune legate de implementarea Directivei Cadru pentru Apă a Uniunii Europene, implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice elaborate în conformitate cu această directivă  şi, mai ales, revizuirea directivei planificată pentru anul 2019. În acest sens, fiecare delgaţie va face o  prezentare a experienţei naţionale legată de implementarea directivei şi principalele direcţii pe care trebuie să se concentreze revizuirea directivei.

În intervenţia doamnei Secretar de stat Simona Olimpia Negru se va prezenta experinţa României legată de elaborarea primului plan de management al bazinelor hidrografice, principalele dificultăţi întâmpinate, precum şi progresele realizate în implementarea acestuia şi care au fost preluate în al doilea Plan de management. Totodată se vor prezenta principalele aspecte care, din punctul de vedere al României, trebuie luate în considerare la revizuirea directivei în anul 2019. Acestea includ o mai clară definire a unor anumite prevederi ale directivei dar și corelarea cu alte directive din domeniul apelor şi protecţiei mediului (Directiva Inundaţii, Directiva Habitate).

La finalul întâlnirii se va adopta o declaraţie comună în care se va reafirma angajamentul celor 6 state de a implementa în continuare Directiva Cadru pentru Apă fară a scădea nivelul de ambiţie al acesteia dar se va propune ca la revizuirea directivei să se aibe în vedere continuarea implementării şi după anul 2027, care este termenul limită de implementare prevăzut în actuala variantă a directivei.