În perioada 13- 14 iunie 2019, a avut loc la Viena întâlnirea experților din cadrul pachetului de lucru numărul 4 al proiectului „Danube Floodplain” –Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncilor inundabile din lungul fluviului Dunărea și a afluenților – pentru discutarea activității „Analiza Cost-Beneficiu și Serviciile de Ecosisteme”. Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții din Viena (BOKU).

Au fost prezentate metodele de elaborare a Analizei Cost-Beneficiu existente în fiecare țară parteneră din proiect precum și legislația în vigoare prin care este reglementată fiecare metodă, modul de estimare a pagubelor, analiza punctelor comune a acestor metodologii și gradul de integrare a serviciilor de ecosisteme în Analiza Cost-Beneficiu.

De asemenea, s-a evaluat stadiul activității de modelare 2D, în zonele pilot, dezvoltarea scenariilor de restaurare reale și potențiale, pentru perioada a doua de implementare a proiectului și previziunile pentru perioada a treia.

Reprezentantul fiecărei țări implicate în proiect a prezentat datele disponibile pentru evaluarea serviciilor de ecosisteme pentru fiecare zonă pilot: Begecka Jama (Serbia), Middle Tisza (Ungaria), Morava (Slovacia, Cehia), Krka (Slovenia) și Bistreț (România). Totodată, au fost comunicate rezultatele întâlnirilor cu factorii interesați pentru fiecare zonă pilot.

Din România a participat o delegație formată din specialiști din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP), Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) și Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a (INHGA).