Pentru a solicita Ministerului Apelor si Padurilor informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, ori pentru a transmite petiţii, în baza Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă rugăm să vă adresaţi Serviciului Relații cu Publicul și Mass-Media.

 

Potrivit Legii 544/ 2001 și Legii 233/2002, nu se iau în considerare cererile sau petițiile anonime. Orice petiție sau cerere de informații trebuie să conțină obligatoriu numele și prenumele persoanei care o face, adresa completă, semnătura și datele sale de contact. Prin derogare, cererile sau petițiile expediate în format electronic nu trebuie să fie semnate, celelalte informații fiind, însă, obligatorii.

 

Cererile și petițiile care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi clasate. De asemenea, vor fi clasate cererile sau petițiile care conțin limbaj injurios și/sau indecent precum și cererile și petițiile ilizibile. Puteţi accesa un model de solicitare în baza legii 544/2001 aici şi un model de petiţie aici.

 

Pentru petiții și reclamații, vă rugăm să transmiteți un email la petitii@map.gov.ro

Pentru solicitări de informații de interes public în baza legii 544/2001, vă rugăm să transmiteți un email la solicitari544@map.gov.ro

 


Metodologia C.T.E.

 

ROF-C.T.E.