Ref: Grup de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

 

Urmare a promovării Hotărârii Guvenului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, autoritățile responsabile cu rol principal în gestionarea tipurilor de risc au obligația de a emite regulamente de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc repartizat, așa cum este stabilit prin Ordinul nr. 202/2016 pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență. Conform Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvenului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Ministerul Apelor și Pădurilor este autoritate responsabilă principală pentru următoarele tipuri de risc: inundații, temperaturi extreme, secetă, poluare de ape.

Pentru a duce la îndeplinire sarcinile ce revin în urma adoptării acestei Hotărâri a Guvernului, Ministerul Apelor și Pădurilor a constituit un grup de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

În Grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului au fost invitați să participe reprezentanți ai autorităților responsabile cu rol secundar sau cu rol de prevenire pentru aceste tipuri de risc: Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Hidroelectrica S.A., Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Prin acest document se vor stabili atribuțiile și responsabilitățile pe care le au toate instituțiile implicate în acțiunile de prevenire, răspuns, evaluare și refacere în urma riscurilor care fac obiectul rezentului Regulament. Până în prezent Grupul de lucru s-a întâlnit în trei ședințe. Cea de a patra ședință va avea loc în cursul săptămânii viitoare.

După finalizare, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră va fi aprobat prin Ordin comun al ministrului Apelor și Pădurilor, al ministrului Mediului și al ministrului Administrației și Internelor.

 

DIRECȚIA DE COMUNICARE