DEZBATERE: HG privind aprobarea obiectivului de investiţii “Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa – Gătaia, județele Caraș Severin și Timiș” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii “Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa – Gătaia, județele Caraș Severin și Timiș” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării (17-07-2017) pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor , Direcţia Generală Investiţii, Achiziţii şi Logistică, telefon: 021.316.02.15 int.189, persoană de contact: Eugen-Ionuț Ștefănescu- Consilier superior.

 

Proiect HG
Nota Fundamentare
Anexa