Facilități de colectare, depozitare și managementul Gunoiului de Grajd” pentru 23 comune Beneficiare (04/ICB/2019)

Ministerul Apelor și Pădurilor deruleaza proiectul „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”- Finantare Aditionala, proiect finantat de Banca Mondială, şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de echipamente pentru obiectivele de investiții „Facilități de colectare, depozitare și managementul Gunoiului de Grajd” pentru 23 comune Beneficiare.

 

Contract Award-Notification 04-ICB-2019
Invitation for Bids (SPN) 04-ICB-2019