Vă supunem spre dezbatere publică Ghidul de bune practici pentru operatorii na?ionali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010

Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
16 – 26 decembrie 2014
la adresele de email
Gheorghe Ridichie (DAPP) gridighie@gmail.com
Aurelian Vilnoiu (GNM) vilnoiu@gmail.com
Vlad Radu (WWF) rvlad@wwfdcp.ro
Vă supunem spre dezbatere publică proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea si completarea Regulamentului pentru obtinerea permiselor de vanatoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 539/2009.

Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
04 – 13 decembrie 2014
la adresa de email
mihalcioiu_viorel@yahoo.com
Vă supunem spre dezbatere publică proiectul de Ordin de Ministru pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr 837/2014.

Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
04 – 11 noiembrie 2014
la adresa de email
daniacob2010@yahoo.com
Program monitoring – strategie marina

  • Document referitor la programul de monitoring actualizat conform cerintelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (art.11). Conform art. 19 al directivei, acest document trebuie supus dezbaterii publice

 

Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
29 august – 29 septembrie 2014
la adresele de email
gheorghe.constantin@mmediu.ro si otilia.mihail@mmediu.ro.