SIGLA_GUV_NEGRU


Vă supunem spre dezbatere publică Ghidul de bune practici pentru operatorii naționali în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010

 • Ghid DDS
 • Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
  16 – 26 decembrie 2014
  la adresele de email
  Gheorghe Ridichie (DAPP) gridighie@gmail.com
  Aurelian Vilnoiu (GNM) vilnoiu@gmail.com
  Vlad Radu (WWF) rvlad@wwfdcp.ro
  Vă supunem spre dezbatere publică proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea si completarea Regulamentului pentru obtinerea permiselor de vanatoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 539/2009.

 • referat aprobare modif OM 539 dec 2014
 • OM modif si compl OM 539 dec 2014
 • Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
  04 – 13 decembrie 2014
  la adresa de email
  mihalcioiu_viorel@yahoo.com  Vă supunem spre dezbatere publică proiectul de Ordin de Ministru pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr 837/2014.

 • Ordin de Ministru 837
 • Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
  04 – 11 noiembrie 2014
  la adresa de email
  daniacob2010@yahoo.com
  Program monitoring – strategie marina


 • Document referitor la programul de monitoring actualizat conform cerintelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (art.11). Conform art. 19 al directivei, acest document trebuie supus dezbaterii publice


 • Propunerile si observatiile vor fi primite in perioada
  29 august – 29 septembrie 2014
  la adresele de email
  gheorghe.constantin@mmediu.ro si otilia.mihail@mmediu.ro.


  Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.