Dezbatere publică – completarea art. 5 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii

MAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin  pentru completarea art. 5 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul  Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru completarea art. 5 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 20 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia     e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro  tel/fax: 0213169765


 

Proiect de Ordin

Referat de aprobare