DEZBATERE: Ordin privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, aflate în patrimoniul genetic naţional şi în administrarea RNP – Romsilva.

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice Proiectul de ordin privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, aflate în patrimoniul genetic naţional şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.   

  

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ(11.07.2017), la Ministerului Apelor și Pădurilor, Direcţia Generală Păduri persoana de contact doamna Iulia Ivășchescu, e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, fax: 0213169765.

 

Proiect OM

Referat aprobare OM