DEZBATERE: Ordin pentru recoltare mistreț

În temeiul legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare de mistreț pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova și Republica Ucraina.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Sediul Ministerului Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, București, în termenn de 10 zile de la această postare.

Persoană de contact: Pițu Virgil, fax: 0213169765, email: pitu_virgil@yahoo.com


 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin

Centralizatoarele Cotelor de recoltă