DEZBATERE: ORDIN comun al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în care se poate practica şi activitatea de piscicultură

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de ordin comun al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, în care se poate practica şi activitatea de piscicultură.

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii/ în termen de 10 zile de la data publicării pe site (08.07.2017), la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă, persoană de contact director Gheorghe CONSTANTIN, e-mail gheorghe.constantin@map.gov.ro, telefon 021/316.61.56.

 

Ordin MAP MADR piscicultura