DEZBATERE: ORDIN comun al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea metodologiei de încadrare în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH – 071

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de ordin comun al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea metodologiei de încadrare în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH – 071.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site (06.06.2017), la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: directiainundatii@gmail.com, persoană de contact: Altan ABDULAMIT, Director – Direcţia Managementul Riscului la inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: altan.abdulamit@map.gov.ro, tel/ fax: 0213116060.

 

ORDIN comun MAP – MADR aprobare NTLH – 071