DEZBATERE: Ordin al ministrului apelor și pădurilor, ministrului muncii și justiției sociale și ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale RNP – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea RNP – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor, ministrului muncii și justiției sociale și ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normative(12.05.2017),  persoana de contact doamna Margarit Marcela, e-mail: marcela.margarit@rnp.rosilva.ro, fax: 021/317.10.04.

 

Ordin comun MMP-MMFPS-MFP 2017

Referat de aprobare

Anexa