DEZBATERE: OM PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI NAȚIONAL DE VÂNĂTOARE

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor pentru înființarea Consiliului Național de Vânătoare, pe care îl supune dezbaterii publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Dicu Daniel   e-mail: daniel.dicu72@yahoo.com   fax 021/3169765

 

Referat modificare-proiect.mar2017

 

Ordin modificare OM CNV2017