DEZBATERE: OM privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic la care vanatoarea este permisa, pentru perioada de vanatoare 2017 – 2018

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017 – 14 mai 2018, pe care îl supune dezbaterii publice.

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

 

Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 0213169765/, e-mail: managementcinegetic@gmail.com

 

Ordin aprobare cote de recolta 2017-2018

 

Referat de aprobare nr. 16540 din 12 aprilie 2017

 

Centralizatoarele Cotelor de recolta 2017