DEZBATERE: OM privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2017 – 15 februarie 2018

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 01 mai 2017 – 15 februarie 2018, pe care îl supune dezbaterii publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Direcția Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: pitu_virgil@yahoo.com.


Referat de aprobare

Proiect Ordin de ministru