DEZBATERE: OM pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea ordinului ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. 631/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail directiainundatii@gmail.com, persoană de contact: Altan ABDULAMIT, Director – Direcţia Managementul Riscului la inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail altan.abdulamit@map.gov.ro, tel: 0214089538; fax: 0214089603.

 

Ordin